40 TOČK ZA OBLIKOVANJE DOŽIVETIJ

»Live Experience Design« (LXD) je metodologija, ki jo razvijamo že zadnjih deset let. 1000 dogodkov, 80 doživljajskih programov in mnogo izjemnih doživetij kasneje,  je metodologija postala seznam štiridesetih točk, ki ga v skupini Orehov gaj vsakodnevno uporabljamo za oblikovanje dogodkov, programov in turističnih storitev.

Model LXD smo razvili na podlagi treh pristopov k oblikovanju doživetij. Prvi, »klasični« steber LXD metodologije je doživljajski inženiring, na katerega je precej vplivalo delo Pina in Gilmora, posebej znamenita knjiga The experience economy.  Velik del tega stebra so tudi psihološki in antropološki vpogledi v tisto, kar ljudi zabava in veseli.

Drugi steber je model junakovega popotovanja (Hero’s journey), univerzalni model za pripovedovanje zgodb (storytelling) in preprosto orodje za izboljšanje dramaturgije dogodkov. Model je zelo koristen tudi kot opomnik na pomen »Jungovskih« arhetipov za ustvarjanje nepozabnih doživetij (arhetipi ko so junak, sovražnik, mentor, ...).

Tretji steber LXD modela temelji na načelih oblikovanja iger. Od industrije video iger smo se izjemno veliko naučili o tem, kako oblikovati izkušnje, ki ljudi popolnoma vpletejo in prevzamejo za več ur ali dni. Skrajni čas je, da to znanje uporabimo, ko ustvarjamo dogodke, izobraževalne formate, turistične storitve ali katerekoli druge izkušnje.

Priložnosti za uporabo LXD metodologije v turizmu:

  • igrificiranje obstoječih turističnih produktov (izboljšanje storitev z doživljajskimi elementi)
  • igre kot turistični produkt (team building, sobe pobega, larp, pervazivne igre, senzorični teater) 
  • didaktične igre - za posredovanje informacij, trening veščin, moderiranje dogodkov ipd.

Z LXD metodologijo v turizmu lahko:

  • Pospešujete turistično potrošnjo v vašem kraju ali podjetju.
  • Nadomestite klasična promocijska darila v okviru Evropskih projektov - namizne igre. 
  • Popestrite dolgočasne tematske poti
  • Pridete do novih turističnih proizvodov za otroke in odrasle.
  • Zagotovite boljše sprejemanje vaših vsebin na poslovnih in izobraževalnih dogodkih.

Zanimivo o doživljajskem inženiringu in igrifikaciji